Systemy Aktywnej Sprzedaży


Idź do treści

Jak skutecznie motywowac pracownikow?


Jak skutecznie motywować pracowników?

Pracownicy w firmie czyli tzw. zasoby ludzkie, są jednym z najcenniejszych i jednym z najważniejszych zasobów organizacji. Zarządzanie zasobami ludzkimi, zmotywowanymi, zaangażowanymi, lojalnymi pracownikami daje każdej organizacji znaczną przewagę nad konkurencją.

Jednakże, żeby uzyskać taki zespół, taką kadrę w organizacji potrzebna jest nam wiedza na temat teorii motywacji,
wiedza na temat motywacji, wiedza na temat systemów motywacyjnych, wiedza na temat oddziaływania tych narzędzi i systemów na zasoby ludzkie w organizacji. Techniki opracowywania, wdrażania i monitorowania skutecznych systemów motywacyjnych, ale nie tylko…

Także, a właściwie przede wszystkim, fundamentem motywowania pracowników jest umiejętne motywowanie samego siebie. Punktem wyjścia jest poznanie własnego systemu wartości, osobistych potrzeb realizacji i osiągania sukcesu, uświadomienie sobie własnych możliwości, mocnych stron oraz ograniczeń i następnie dostosowanie do tego metod i stylu pracy. Dopiero wtedy, gdy poznamy samych siebie i określimy nasz własny, indywidualny "system motywacyjny" możemy naprawdę rozpocząć skutecznie motywować innych.

Sposobów na motywacje pracowników jest kilka. Motywacja pracownika może wiązać się z kosztami, ale niekoniecznie. Są również metody bez kosztowe. Jeżeli są dobrze opracowane, wdrożone i użyte, to mogą dać nawet lepszy rezultaty niż motywatory pieniężne.

Optymalnym rozwiązaniem jest stworzenie systemu motywacyjnego uwzględniającego zarówno ogólne czynniki motywujące całą grupę pracowniczą, jak i czynniki indywidualne podnoszące efektywność pracy każdego pracownika z osobna.

Oto przykładowe czynniki, które motywują pracowników do skutecznego działania:

 • określenie jasnych zasad działania w organizacji (co, kiedy, za co i jakie konsekwencje),
 • sprawiedliwość rozumiana jako traktowanie wszystkich pracowników na równych zasadach,
 • przyjazne warunki pracy, (atmosfera pracy, warunki socjalne, BHP itp.),
 • premie (najlepiej za wyniki osoby w oparciu o ustalone wcześniej kryteria) ,
 • udziały (menedżerowie wysokiego szczebla są zainteresowani udziałami w firmie),
 • nagrody i wyróżnienia,
 • dbanie o rozwój pracownika (szkolenia, kursy, itd.),
 • promowanie zdrowego trybu życia (np. karta Multisport),
 • promowanie wchłaniania kultury (kino, teatr, opery),
 • ciekawa, kreatywna praca, bez monotonii,
 • stabilizacja i pewność wykonywanych obowiązków.


Finansowa motywacja pracowników jest jedną z najpopularniejszych technik motywacyjnych. Za pomocą środków finansowych można zmotywować pracowników na kilka sposobów. Po pierwsze poprzez stworzenie systemu premiowego. W systemie tym oprócz regularnie wypłacanego stałego wynagrodzenia dodatkowo wypłacane są również premie za dobre wyniki. Pracownik, który będzie wiedział o możliwości dodatkowego dochodu będzie zmotywowany do bardziej efektywnej pracy w celu otrzymania dodatku. Inny to system prowizyjny w którym pracownik oprócz wynagrodzenia otrzymuje dodatkowo odpowiednio ustalony procent z zysku firmy. Jeszcze innym sposobem motywacji finansowej może być system płacowy w całości oparty o wyniki. W tym systemie wielkość wynagrodzenia uzależniona będzie od efektywności ich pracy.

Motywacja materialna może również przyjmować takie formy, jak np. udostępnienie na własny użytek służbowego telefonu, samochodu bądź laptopa. Może to być wręczanie drobnych upominków z różnych okazji takich jak jubileusze, urodziny czy innego rodzaju święta. Mogą to być na przykład kosze słodyczy, kwiaty bądź też bony towarowe.

Niematerialna motywacja pracownika, to przede wszystkim sprawienie, aby czuł się on doceniany a także chciał być częścią zespołu. Do niematerialnych środków motywacji można zaliczyć danie pracownikom możliwości awansu, organizowanie dla nich szkoleń rozwijających kompetencje zawodowe i osobiste, organizacja imprez integracyjnych oraz zaoferowanie pracownikowi różnego rodzaju przywilejów związanych z pracowaniem na danym stanowisku bądź w danej firmie.

Pracownik zmotywowany w ten sposób będzie przede wszystkim wdzięczny i potrzebny w firmie. Będzie więc próbował w pewien sposób odpłacić się nam ciężką pracą.

Silnym czynnikiem motywującym jest pochwała - ustna, pisemna. Niestety w Polsce dość rzadko stosowana, a przecież "Uzdrowienie duszy dokonuje się za pomocą pewnych talizmanów, a tymi talizmanami są dobre słowa" - Sokrates.

Trener biznesu
Beata Wiernicka-Bełz

Start | Terminarz | Oferta | Baza wiedzy | O nas | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego